O projektu

       Nacházíte se na stránkách autorského projektu Obchodní akademie a Jazykové školy Písek s názvem Bolestné kameny. Jedná se o sociálně zaměřený projekt, nad nímž převzali záštitu zpěvačka Marta Kubišová a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Na počátku realizace projektu stála snaha jeho tvůrců o citlivé a empatické uchopení bolestí moderního člověka, spolu s hledáním odpovědí na vyřčené i nevyřčené otázky těchto bolestí, především pak naděje na konci jednotlivých příběhů. Poselstvím projektu je právě ona naděje, kterou mnohdy za hranicí našich bolestí nevidíme, anebo pro nás již dávno zhasla; jsou to příběhy zdánlivě beznadějné, končící však nadějí, která se tak může stát i nadějí pro nás samé.

       Na začátku projektu měli studenti Obchodní akademie a Jazykové školy Písek za úkol sestavit čtrnáct bolestí moderního člověka. Vznikly tak bolesti s názvem: Nedostatek lásky Výčitky svědomí – Vyloučení –Rozpad rodiny a vztahů – Ztráta důvěry a víry – Opuštěnost –Deprese –Násilí a nenávist –ZávistRozchod partnerů –Zrada –Ztráta zaměstnání –Nemoc –Smrt blízkého. Počet zastavení si autor projektu vypůjčil z motivu křesťanské křížové cesty, k níž přidal ještě zastavení patnácté, Naději. Projekt Bolestné kameny je tedy svým pojetím křížovou cestou moderního člověka, která však končí nadějí.

       Na patnáct uvedených témat začali studenti sbírat příběhy lidí z celé republiky. Čtrnáct vybraných příběhů a patnácté povídání o naději se staly součástí třech hlavních projektových výstupů. Jedná se o putovní panely s kolážemi a texty příběhů, dále o tzv. nahrávací fázi, v jejímž rámci propůjčili příběhům svůj hlas herci a jeden z patronů; třetím výstupem je výtvarné zpracování, tzv. Cesta bolestných kamenů, uskutečněná v krajině Píseckých hor.

Partneři

partn

Sponzoři

sponz

Speciální poděkování …

… paní Kateřině Dostálové z Nadace ČEZ a panu Miroslavu Kalouskovi, poslanci Parlamentu České republiky, za výjimečné nasazení při získávání finančních prostředků a celkovou podporu projektu.